Program för särskilda behov gjord för att stärka de
mellanmänskliga förmågorna samtidigt som
man upptäcker en fascinerande maskintekniksvärld.

Young Engineers Build Up-workshopen är en multisensorisk inlärningsupplevelse, som skräddarsytts specifikt för elever med särskilda emotionella och kognitiva behov. Vi anpassar våra lärorika program för att passa våra deltagare med särskilda behov. Young Engineers erbjuder ett sortiment av pedagogiska byggblocksaktiviteter för elever med särskilda behov innehållandes (men inte begränsad till):
  • Synnedsättning
  • Hörselnedsättning
  • Begränsad rörlighet
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Koncentrationssvårigheter, impulsivitet, överaktivitet (ADHD)​

Young Engineers bedriver också många av våra Build Up-workshoppar på rehabiliteringssjukhus och psykiatrisjukhus på frivillig basis. Du som representerar en sådan verksamhet som skulle vara intresserad av att arbeta med oss ber vi vänligen lämna en förfrågan nedan.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.