RoboToys-programmet erbjuder ditt barn en snabb väg till att lära sig alla grunderna i mekanik, robotik och kodning genom vårt unika, intuitiva och handgripliga kodningsspråk.

Programmet har som mål att ge deltagarna grundläggande färdigheter att bli robottillverkare. Det omfattar ämnen inom robotisk mekanisk planering och ger deltagarna möjlighet att tillämpa olika ämnen inom kodning.​

Under programmet kommer deltagarna bygga olika avancerade robotar och tillämpa olika kodningskommandon. Det kommer ge dem grunden att ytterligare förbättra deras färdigheter att tänka algoritmiskt och logiskt.

Programmet har som mål att ge deltagarna grundläggande färdigheter att bli robottillverkare. Det omfattar ämnen inom robotisk mekanisk planering och ger deltagarna möjlighet att tillämpa olika ämnen inom kodning.​

Under programmet kommer deltagarna bygga olika avancerade robotar och tillämpa olika kodningskommandon. Det kommer ge dem grunden att ytterligare förbättra deras färdigheter att tänka algoritmiskt och logiskt.

RoboToys programmål

 • Upptäcka olika maskintekniska mekanismer
 • Uppleva att bygga avancerade mekaniska robotar
 • Bli bekant med mjukvaruteknisk terminologi
 • Introduktion till algoritmiskt tänkande
 • Uppmuntra problemlösning
 • Utveckla kreativitet och kritiskt tänkande​

RoboToys robotar​

 • Åkattraktioner i nöjesparker
 • Djur
 • Transportmedel
 • Solsystem och Rymdobjekt​
 • Grupputmaningar​
 • Sport och idrottstävlingar​