Åldrar: 12-15

Lektionslängd: 90 minuter

+46762550808

I (Robotics) robot och mjukvaruteknikkursen utforskar Young Engineers deltagare robotikens värld ur ett professionellt ingenjörsperspektiv. Genom betoning på programmeringslösningar skapar våra elever mer sofistikerade robotar. Detta uppmuntrar till ett omfattande lärande om vetenskap, teknologi, mekanik, mjukvaruteknik och matematik (STEM).

Som kursprogram ger Robotics en verklig simulering av komplexa tekniska utmaningar som finns i branschen. Det lärorika programmet uppmuntrar eleverna att använda deras kritiska tänkande och förmåga att samarbeta. Medan eleverna bygger robotar tillsammans skapar de något fantastiskt.

Programmet bygger på de tekniska principer som lärs ut vid universitet. Deltagarna slutför programmet och är redo för den industriella världen. De löser de utmanande tekniska principerna genom att använda LEGO ® EV3 programmeringsmjukvara. Detta program tillåter dem att skapa och ange koder som får deras robot att röra på sig.

Robot och mjukvaruteknikläroplanen

Young Engineers tror på att elever bör läras genom spiralmetoden så att vart och ett av våra program bygger på tidigare programs läroplan. Vi uppmuntrar alltid nykomlingar och upprepar tidigare lektioner för att säkerställa att alla våra elever är uppdaterade. Genom (Robotics) robot och mjukvaruteknikkursen utvecklas ett brett utbud av färdigheter i mekanik och mjukvaruteknik. Utöver lärdomar från vårt Robo Bricks program kommer våra robot och mjukvaruteknikelever att lära sig kommandon, villkor, loopar, planeringsmetoder, dynamisk programmering, tillämpad matematik och operatörer.

Robot och mjukvaruteknikmål

 • Förbättra proceduriskt, logiskt och Algoritmiskt tänkande
 • Utveckla programtekniska förmågor
 • Förädla elevers förmåga att lösa komplexa tekniska utmaningar genom att de använder mekaniska och programmeringslösningar tillsammans
 • Främja färdigheter i programmekaniska optimeringsproblem
 • Utvecklar matematisk bearbetning
 • Förbättrar tidshantering och färdigheter att skapa team
 • Utöka kritiskt och kreativt tänkande
 • Förvärva informationssystemskunskap och mediekunskap

Robot och mjukvaruteknik robotar

 • Nöjespark
 • Tung anläggningsutrustning
 • Fordon
 • Robotar för att utföra komplexa uppdrag
 • Prylar och spel