Åldrar: 7-10

Lektionslängd: 75 minuter

+46762550808

Elever som deltar i Young Engineers program Galileo Technic kommer lära sig problemlösning ur ett maskintekniskt perspektiv genom nya kunskaper i matematik och fysik. Genom arbete i grupper med komplexa modeller förbättras deras färdigheter att bygga. Galileo Technic ger möjligheter att tillämpa mekaniska principer på en avancerad nivå genom att bygga spännande modeller. Under varje lektion kommer eleverna bygga en ny maskin vars funktioner de har analyserat ur olika aspekter, exempelvis graden av utväxling. Eleverna kommer lämna Galileo Technic programmet med nya färdigheter i STEM (eng. Science, Technology, Mechanical Engineering, and Math).

Galileo Technic läroplanen

Galileo Technic läroplanen bygger på den matematik på introduktionsnivå, fysik och teknik som lärdes ut i programmet Bricks Callenge. Elever kommer att läras sig nya ingenjörsbegrepp och principer i Galileo Technic. I Galileo Technic programmet lär sig eleverna om tekniska mekanismer såsom: flerkanals överföringssystem, mekanisk samordning, en kropps rörelse på en rotationsaxel, tyngdpunkten och stödpunkten, olika tillämpningar av spärrhakar, energireducering, återvinning, användning av begränsade transmissionsremmar med mera.

Galileo Technic programmål

 • Uppmuntra självständigt och kreativt tänkande
 • Utveckla förmåga att analysera tekniska processer
 • Inhämta tekniska tillämpningsfärdigheter
 • Stärkt problemlösningsförmåga
 • Ge allmän kunskap om fysikens lagar och olika naturfenomen
 • Utveckla känsla av egenförmåga och av att kunna hantera tid
 • Förbättra kommunikationsfärdigheter
 • Utöka teambuildingförmågor

Galileo Technic modeller

 • Olika bärraketer
 • Byggmaterial
 • Industriell utrustning
 • Åkattraktioner i nöjesparker
 • Djur
 • Olika mekanismer som används i motorfordon
 • Komplexa maskiner