Åldrar: 4-6

Lektionslängd: 45 minuter

+46762550808

Young Engineers tror på utbildning genom lek. Vårt unika lärorika Big Builders program introducerar förskolebarn till vetenskapliga begrepp genom praktiskt experimentellt lärande. Vi hoppas att etablerandet av denna koppling mellan kunskap och nöje i så ung ålder kommer göra våra deltagare redo för ett livslångt lärande och skapande. Våra Big Builders kommer bygga 3D modeller genom att använda flexibelt byggmaterial. De kommer få en materialuppsättning speciellt utformat för Big Builders programmet. Programmets aktiviteter kommer gradvis att utmana deltagarna att utveckla sina fin- och grovmotoriska färdigheter. Detta lärorika program kommer att utsätta våra byggare för ingenjörsterminologi. Dessutom kommer eleverna bli bekanta med enkla grundtankar såsom djurriket, vetenskapliga principer och deras vardagliga omgivning. Genom deras lek med medbyggare kommer våra unga forskare främja sin kommunikativa förmåga och kommer att få förtroende för den egna förmågan att upptäcka och uppfinna.

Sammanfattning av Big Builders läroplan

Big Builders lektioner inkluderar diskussioner om former, rumslig igenkänning och rörliga kontra orörliga delar. Våra instruktörer använder korrekt matematisk och naturvetenskaplig terminologi för att göra deltagare bekanta med professionella termer. Byggare lär sig enkel addition och subtraktion genom att bygga deras modeller. Elever kommer också upptäcka grundläggande principer för bråk när de lär sig idén om delar av en helhet. Vi introducerar fysikens lagar på en grundläggande nivå genom demonstration av centrifugalkraft, gravitation, vridmoment, stabilitet, friktion, momentum, maskinteknik, balans, packning och drivkraft. Eftersom många av våra Big Builder-modeller dessutom har natur-/djurteman kommer eleverna att lära sig grundläggande begrepp inom biologi. Vi tror att lärdomar absorberas lättare genom praktisk erfarenhetsinlärning. Det är därför våra färdiga Big Builders kommer att ha en bättre förståelse för vardagliga matematiska och vetenskapliga begrepp.

Big Builders programmål

 • Öka kunskapen om världen och miljön
 • Öka känslan av gemenskap och tillhörighet
 • Uppmuntra självständigt och kreativt tänkande
 • Utveckla en känsla av egenförmåga och problemlösningsförmåga
 • Utöka teambuilding, samarbete och gruppleksfärdigheter

Big Builder modeller:

 • Grundläggande geometriska former
 • Djur
 • Solsystem
 • Åkattraktioner i nöjesparker
 • Transportmedel
 • Flygplan