Young Engineers lärorika program

Young Engineers lärorika program erbjuder en engagerande och praktisk lärandeupplevelse.

Våra kit har designats av vårt forsknings- och utvecklingsteam för att barn ska kunna använda dem till att bygga spännande maskiner och robotar, samtidigt som de lär sig att utbildning kan vara roligt.

Young Engineers lärorika program

Young Engineers lärorika program erbjuder en engagerande och praktisk lärandeupplevelse.

Våra kit har designats av vårt forsknings- och utvecklingsteam för att barn ska kunna använda dem till att bygga spännande maskiner och robotar, samtidigt som de lär sig att utbildning kan vara roligt.

Barn från hela världen har deltagit i våra unika edutainment program. Under varje lektion lär vi ut teorier kopplade till STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eller på svenska vetenskap, teknologi, teknik och matematik. Våra elever lär sig förstå dessa teorier genom att bygga våra egna unika modeller. Varje Young Engineers student lämnar våra kurser med en känsla av att ha presterat och med verktygen för att maximera sin vardag.

4-6 år gammal (Förskolan)

AlgoBuddy är både ett program och en robot för den lilla kodaren. Programmet AlgoBuddy erbjuder ett unikt ramverk för förskolebarn att bekanta sig med grunderna i algoritmiskt tänkande och kodspråk. Med hjälp av det intuitiva och enkla fysiska kodspråket Algobrix ® tränar barnen programmering genom att beordra AlgoBuddy-roboten att utföra olika spännande uppgifter baserade på vår vardag.