Åldrar: 4-6

Lektionslängd: 45 minuter

+46762550808

Young Engineers presenterar gladeligen Algo Buddy: en kodningsutbildning som är handgriplig för små kodare. Programmet Algo Buddy erbjuder ett unikt ramverk för förskolebarn att bekanta sig med grunderna i algoritmiskt tänkande och kodspråk. Med hjälp av det intuitiva och enkla fysiska kodspråket Algobrix ® tränar barnen programmering genom att beordra Algo Buddy-roboten att utföra olika spännande uppgifter baserade på vår vardag.

Lätt att använda,,

Lätt att koda, Lätt att älska

Sammanfattning av Algo Buddys läroplan:

Att kunna koda är en av de viktigaste kognitiva färdigheterna för 2000-talet. Young Engineers strävar efter att ge barn en handgriplig och leklysten utbildning i kodning som startar tidigt i barndomen och bygger kognitiva färdigheter för att möta större utmaningar när de blir äldre. Vi har skapat kvalitativa kodningsramverk som bygger på barns allmänna bekantskaper, och uppmuntrar dem att träna på att planera, fatta beslut och göra praktiska kompromisser genom att leka med Algo Buddy. Med programmet Algo Buddy fungerar varje barn i förskoleåldern som en liten kodningsingenjör. Detta medan det hjälper Algo Buddy att förflytta sig, lysa, svara på omgivningen, och engagera sig i en mängd unikt innehåll som ger ett spännande ramverk för Algo Buddy att genomföra olika uppgifter.

Algo Buddys programmål

 • Lära känna kodningsvärlden
 • Bli bekant med kodningsterminologi
 • Introducera algoritmiskt tänkande
 • Utveckla kvantitativ bedömningsförmåga
 • Läsa grafiska/numeriska instruktioner
 • Uppmuntra problemlösning
 • Uppmuntra lagspel

Barn kommer att lära sig om

 • Kommandosekvensering
 • Villkor och Sensorer
 • Algoritmer för vardagliga automatiserade enheter
 • Permanenta och Slumpmässiga operatorer
 • Loopar
 • Multitrådning